TITÁNOVÝ RIAD

Ako nakupovať

Len 7 krokov k úspešnému nákupu!

1. Vybrané titánové riady vložte do košíka.

2. Pre kontrolu obsahu Vášho košíka (objednávkový formulár) kliknite na ikonu košíka v pravej hornej časti e-shopu.

3. Ak chcete tovar objednať, potvrďte tlačítko Ďalší.

4. Následne uveďte svoje kontaktné údaje a adresu.

5. Zvoľte spôsob doručenia a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami.

6. Potvrďte spôsob platby.

7. Obratom Vám objednávku e-mailom potvrdíme.

Obchodné podmienky

 • Pre objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar.
 • Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom.

Platby

 • Objednávka je dokončená po zvolení spôsobu platby. Ponúkame dva základné spôsoby platby:

- platbu vopred na účet

- platbu dobierkou

 • Všetky ceny uvádzané v našom obchode sú v EUR. Ceny sú konečné a obsahujú DPH 21%.

Osobné údaje

 • Registráciou zákazník prejavuje aktívny súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ RASPO VDP s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Registráciou zákazník prejavuje aktívny súhlas so zasielaním obchodných správ a informácií súvisiacich s e-shopom www.TitanovyRiad.sk.

Dodanie a prepravné podmienky

 • Tovar je doručovaný expresnou balíkovou službou PPL/DHL. Pre lepšie doručenie je dobré uviesť do poznámky k doručeniu, či má byť zásielka doručená do zamestnania alebo na súkromnú adresu. Od dátumu expedície je zásielka doručená do 24 hodín. V tejto službe je zahrnutá garancia kontaktovania príjemcu zásielky. V cene je zahrnuté balné, prepravné a dobierka, vrátanie DPH.
 • Balné, prepravné a dobierka je zadarmo od 42 EUR.
 • Ak hodnota objednávky nepresiahne 42 EUR účtujeme prepravné v hodnote 10 EUR.
 • V prípade opakovaného zaslania tovaru z dôvodu nezastihnutia zákazníka, prípadne odmietnutia prevzatia, budú dodatočné náklady s týmto spojené účtované kupujúcemu.
 • Registráciou svojich údajov pre zaslanie zákazník prejavuje aktívny súhlas so zasielaním obchodných správ a informácií v spojení s e-shopom www.TitanovyRiad.sk.

Podmienky reklamácie

Prosíme zákazníkov o pozorné prečítanie si reklamačného poriadku, v ktorom sú uvedené všetky Vaše práva a povinnosti v prípade nespokojnosti s našou službou.

Na všetky výrobky zakúpené v našom obchode sa vzťahuje záruka 2 roky.

 • Súčasťou každého výrobku je záručný list obsahujúci všetky informácie týkajúce sa správneho používania výrobku.
 • Kupujúci je povinný po dodaní tovaru si ho prezrieť a prípadné zistené nedostatky oznámiť najneskôr do 7 dní po obdržaní tovaru.
 • Zistené vady môže kupujúci oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na info@TitanovyRiad.sk, alebo písomne na adresu Raspo VDP s.r.o., Květinová 1416/5, 742 21 Kopřivnice.
 • Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké nedostatky, prípadne aké rozdiely oproti zaslanej objednávke boli u zakúpeného tovaru zistené.
 • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia faktúry-dobierky s odôvodnením reklamácie a čitateľným podpisom.
 • V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii a zmeniť svoje údaje v registrácii.
 • V závislosti od druhu zistených nedostatkov a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prvom rade zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, najmä toho, aby mu bol chybný tovar opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené vlastnou vinou kupujúceho pri neodbornom zaobchádzaní, na nedostatky tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

DomovDomov

Košík  

(prázdny)

Máte problém, chcete poradiť?


Volajte (+420) 777 617 302
denne od 8 - 18 hodín

Reklama